Verein Freundeskreis Dritte Welt e.V. und Weltladen Balingen Bitz Ebingen Gammertingen Meßstetten Winterlingen

Weltläden des Vereins "Freundeskreis Dritte Welt e. V."

Map Weltladen Bitz Weltladen Balingen Weltladen Messstetten Weltladen Ebingen Weltladen Gammertingen Weltladen Winterlingen

Screenshot: openstreetmap.org (CC-BY-SA 2.0-Lizenz)